Spoločnosť pastelistov Slovenska

OZ Spoločnosť pastelistov Slovenska vzniklo ako združenie pre výtvarníkov, ktorí pracujú s pastelom. Toto združenie vytvára podporné prostredie pre všetkých, ktorí sa radi zaprášia, amatérov aj profesionálnych umelcov. Snažíme sa vzájomne podporovať a inšpirovať.

Ciele Spoločnosti

Občianske združenie je tu pre pastelistov a jeho hlavným cieľom je:

  • zoskupovať súčasných výtvarníkov, amatérov aj profesionálnych umelcov
  • ktorí používajú suchý pastel, olejový pastel, uhlík, pastelky, grafit a ďalšie prašné farby
  • podporovať a prezentovať tvorbu súčasných pastelistov
  • organizovať kurzy, workshopy, súťaže, výstavy a plenéry
  • inšpirovať a poskytovať aktuálne informácie z vybraných oblastí výtvarného umenia

Úplný zoznam činností Spoločnosti pastelistov Slovenska je uvedený v stanovách združenia. V prípade, že máte záujem o spoluprácu alebo členstvo, napíšte nám.

 

,,Pastelist –  an artist who works with pastels“

Čo získate členstvom

  • online kurz kreslenia pastelom v slovenčine,
  • mini galériu svojich diel na webstránke Spoločnosti pastelistov,
  • podporu a inšpiráciu od komunity,
  • informácie o zahraničných aj domácich súťažiach pre pastelistov
  • jedenkrát až dvakrát ročne spoločná výstava v Piešťanoch – Medzinárodný salón Aeolský prach

Možnosti členstva

Aktívny člen

Ročné členské je 10€, z tohto poplatku sú hradené náklady na prevádzkovanie webu, prenájom priestorov galérie a ďalšie administratívne poplatky. Aktívny člen má bezplatný prístup k newsletteru, online kurzu, neplatí poplatok za vystavovanie v galérii a svoje diela môže mať vystvené na stránke OZ. Môže sa spolupodieľať na organizačných záležitostiach spoločnosti a tiež môže byť spoluautorom e-kníh či iných publikácií, ktoré vytvára OZ.

Pasívny člen

Pasívny člen neplatí ročné členské. Má prístup k webstránke a komunite, môže mať vystavené obrazy na webstránke OZ v prípade, že ho osloví Spoločnosť pastelistov. Nemá bezplatný prístup k online kurzu a ak chce vystavovať na spoločnej výstave, musí platiť zvlášť poplatok za vystavovanie.

Čestný člen

Čestné členstvo je bezplatné. Za čestného člena môže byť niekto navrhnutý aktívnym členom, tento návrh musí byť schválený. Môže ísť o umelecky činného výtvarníka, či inak významného alebo prínosného človeka a s týmto členstvom musí najskôr súhlasiť. Má prístup ku všetkému rovnako, ako aktívny člen.

Staňte sa členom

Ročný členský poplatok je 5 EUR a môžete ho zaplatiť práve tu a teraz:


Kontakt

Webstránka: https://sites.google.com/view/pastelisti/hlavná-stránka

Facebooková stránka: https://www.facebook.com/PastelSocietySlovakia/

Komunita: https://www.facebook.com/groups/Pastelisti/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *