Ivanka Eldé

I draws with soft pastel, mostly portraits, figuratives and violins. I founded Pastel Society of Slovakia and studied pastel at London Art College. Are you nterested in learning how to draw? Or are you looking for an original gift or piece of art? Take a look at my portfolio or join one of my workshops.

Kreslím suchým pastelom, najmä ľudí a husle. Založila som Spoločnosti pastelistov Slovenska a študovala som pastel na London Art College. Chcete sa naučiť kresliť? Vediem workshopy kreslenia. Máte záujem o originálny darček? Kreslím portréty podľa fotografie na objednávku. Pozrite si moje portfólio a zistite viac.